page_banner

SYNCMOS MCU UNLOCK

Ang mosunud mao ang mga MCU nga nahimo namon nga maayong pagliki:

Ang SyncMOS F29C51001B Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS F29C51001T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS S29C51001T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS S29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS S29C51001B Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS S29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS F29C51002B Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51002B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS F29C51002T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS S29C51002T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS S29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS F29C51004B Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51004B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS F29C51004T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS F29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS S29C51004T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS S29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
Ang SyncMOS S29C31004T Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS S29C31004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C31004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C31400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C61400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
Hinumdomi ang SyncMOS SM59264: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM59264 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM59264 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM5964: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM5964 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Note sa SyncMOS SM5964A: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM5964A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964A [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM7301: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM7301 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM7301 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM79108C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM79108C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM79108L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM79108L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM79164C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM79164C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM79164L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM79164L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM79164V: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM79164V [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164V [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8951AC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8951AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8951AL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8951AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8951BC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8951BC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Note sa SyncMOS SM8951BL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8951BL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8952AC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8952AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8952AL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8952AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8952C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8952C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Note sa SyncMOS SM8952L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8952L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8954C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8954C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8954L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8954L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8954AC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8954AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8954AL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8954AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8958C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8958C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Note sa SyncMOS SM8958L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8958L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8958AC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8958AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM8958AL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM8958AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM89516C: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89516C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM89516L: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89516L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM89516AC: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89516AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Hinumdomi ang SyncMOS SM89516AL: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89516AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Ang SyncMOS SM89S16R1C Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89S16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Ang SyncMOS SM89S16R1L Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89S16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Ang SyncMOS SM89T16R1C Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89T16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Ang SyncMOS SM89T16R1L Hinumdomi: sa ZIF socket sa programmer
SyncMOS SM89T16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF

Crack unlock break list sa IC Mcu:

8051 mcu code unlock crack;

Pag-abli sa lihok sa CPLD;

PCB clone;

Mcu pag-abli;

Mga gamit sa pag-abli sa password sa laptop;

Pag-abli sa chip sa DSP;

Pag-crack sa Microchip MCU;

ATMEL series MCU liki;

Cypress Chip decryption;

Freescale IC Crack;

Pag-abli sa Silicon IC;

Pagkuha sa TI Code sa IC;

NXP Mcu liki;

Samsung chip crack;

Pagpanguha sa Altera IC Code;

Pagkuha sa Dallas MCU Code;

Holtek IC Crack;

Pag-abli sa STC MCU IC;

SyncMOS MCU Crack;

Winbond IC Attack;

ST MCU Code Extraction;